ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន

023 955 333
1800 201 202 (ឥតគិតថ្លៃ)

អុីម៉ែល ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន
csc@dai-ichilife.com.kh
ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ  1800201549
ម៉ោងធ្វើការ
ចន្ទ – សុក្រ៖ 08 ព្រឹក – 05 ល្ងាច
ដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅតាមប្រតិទិនបុណ្យជាតិ
ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ​ ឡាយហ្វ៍​  អុីនសួរុិនស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក ការិយាល័យកណ្តាល

អាសយដ្ឋាន៖ អគារវឌ្ឍនៈកាពីតាល ជាន់ទី០៦ ការិយាល័យលេខ ០៦០១ និង ០៦១០-០៦១២  ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

023 955 666

សាខាក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ អុីនសួរុិន៍ (ខេមបូឌា) ម.ក រាជធានីភ្នំពេញ
និង មជ្ឍមណ្ឌលបម្រើសេវាអតិថិជន

អាសយដ្ឋាន៖ អគារ H SILVER Building លេខ ៤២០ ជាន់ផ្ទាល់ដី​ និងជាន់ទី ២​ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

023 955 666

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងសាខា
មតិអតិថិជន