ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

សូមទូរស័ព្ទមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន សម្រាប់ធ្វើការណាត់ជួប
ទូរសព្ទលេខ៖​​ 023​​ 955 33​3 ឬ 1800 201 202 (ឥតគិតថ្លៃ)
អុីម៉ែលមកកាន់ ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន
csc@dai-ichilife.com.kh
ម៉ោងធ្វើការ
ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ៖ 08:00 ព្រឹក – 05:00 ល្ងាច
ដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅតាមប្រតិទិនបុណ្យជាតិ
អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍​ ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារសាមគ្គី ផ្លូវលេខ៣១៥ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។