ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

សូមទូរស័ព្ទមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន សម្រាប់ធ្វើការណាត់ជួប
ទូរស័ព្ទលេខ៖​​ 023​​ 955 33​3 ឬ 1800 201 202 (ឥតគិតថ្លៃ)
អុីម៉ែលមកកាន់ ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន
csc@dai-ichilife.com.kh
ម៉ោងធ្វើការ
ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ៖ 08:00 ព្រឹក – 05:00 ល្ងាច
ដោយមិនវាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅតាមប្រតិទិនបុណ្យជាតិ
សាខាក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ អុីនសួរុិន៍ (ខេមបូឌា) ម.ក រាជធានីភ្នំពេញ និង មជ្ឍមណ្ឌលបម្រើសេវាអតិថិជន
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ H SILVER Building លេខ N៤២០ ជាន់ផ្ទាល់ដី និង​ជាន់ទី២​ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ