ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

នេះគឺជាការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សំគាល់នៃយីហោរបស់យើងគឺ“ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍” តាមរយៈផ្ទាំងបាណូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកាត់ទទឹងផ្លូវខ្នាតធំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង បានត្រៀមរួចរាល់ហើយ។