ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

នៅក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ យើងមានផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតផ្សេងៗគ្នា ដែលបំពេញតម្រូវការ និង គោលដៅអនាគតរបស់អតិថិជនយើង ជាមួយនឹងការការពារហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទូលំទូលាយ និងការវិនិយោគដែលល្អសាកសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់។

គម្រោងធានារ៉ាបរងអាយុជីវិត

DL EduPro

DL EduPro ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង ដើម្បីអាចសម្រេចបានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់។ DL EduPro ធានាថាគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងករណីមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង។ តើ DL EduPro ​ជាអ្វី? ផែនការសន្សំមានភាពបត់បែននេះអាចជួយឲ្យអ្នកសន្សំប្រាក់និងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់ដែលមានការធានាខណៈពេលដែលយើងកំពុងការការពារអ្នក។ អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង អត្ថប្រយោជន៍ 4 យ៉ាងដែលត្រូវតែទិ​ញ DL EduPro
Read More

Smart Shield

គម្រោង ​Smart Shield នឹងផ្តល់ជូននូវភាពស្ងប់ចិត្តដោយជួយអ្នកធានានូវបំណងប្រាថ្នាទាំងនេះ បើទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់អ្នកក៏ដោយ។ តើអ្វីជាគម្រោង ​Smart Shield? គម្រោង ​Smart Shield​ គឺជាផែនការសន្សំដែលមានភាពបត់បែនដោយផ្តល់ជូនអ្នកនូវទឹកប្រាក់ទទួលបានតាមកាលកំណត់ និងជួយសម្រួលនូវបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុភ្លាមៗ ដល់គ្រួសាររបស់អ្នកក្នុងករណីមានគ្រោះអកុសលណាមួយកើតឡើងចំពោះអ្នក ក្នុងខណៈពេលដែលក្តីសុបិន្តគ្រួសាររបស់អ្នកនៅតែត្រូវបានការពារ។ អត្ថប្រយោជន៍នៅលើគម្រោង អត្ថប្រយោជន៍ 4 យ៉ាងដែលអ្នកគួរជ្រើសរើសគម្រោង​ Smart Shield
Read More

Family Shield

គម្រោង​ Family Shield ​​នឹងផ្តល់ជូននូវភាពស្ងប់ចិត្តដោយជួយអ្នក ធានានូវបំណងប្រាថ្នាទាំងនេះ បើទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់អ្នកក៏ដោយ។ តើអ្វីជាគម្រោង ​Family Shield​​? គម្រោង ​Family Shield​ គឺជាផែនការសន្សំដែលមានភាពបត់បែនដោយផ្តល់ជូនអ្នកនូវទឹកប្រាក់ទទួលបានតាមការកំណត់ និងការការពារបន្ថែមដ៏សម្បូរបែបផ្សេងទៀតសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកលើសពីការសន្សំ។ អត្ថប្រយោជន៍នៅលើគម្រោង អត្ថប្រយោជន៍ 5 យ៉ាងដែលអ្នកគួរជ្រើសរើសគម្រោង​ Family Shield
Read More