ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

ដើម្បីធានាជូនបាននូវសុពលភាពបន្តនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងធានាបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង អតិថិជនតម្រូវឲ្យបង់បុព្វលាភទាន់ពេលវេលាទៅតាមកាលកំណត់ ដោយមានជម្រើសទូទាត់ប្រាក់បុព្វលាភដូចខាងក្រោម៖

 • បង់បុព្វលាភនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាអតិថិជននៅសាខាភ្នំពេញ
 • បង់បុព្វលាភតាមវីង
 • បង់បុព្វលាភតាមទ្រូម៉ាន់នី
 • បង់បុព្វលាភតាមរយៈធនាគារ វឌ្ឍនៈ និង ធនាគារ អេប៊ីអេ
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាអតិថិជននៅសាខាភ្នំពេញ (ស្ថិតនៅអគារ  H Silver ​ផ្ទះលេខ ​៤២០ ផ្លូវ​​ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ)

អតិថិជនដែលជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អាចអញ្ជើញមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាអតិថិជនរបស់យើង ដើម្បីបង់បុព្វលាភ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៨  ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃសម្រាក ឬ បុណ្យជាតិ) ។ សូមភ្ជាប់មកជាមួយ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន / បណ្ណបើកបរ។

ទូទាត់តាមវីង

 • តាមរយៈភ្នាក់ងារវីង:
  • លេខកូដក្រុមហ៊ុន:៩០០០
  • លេខសម្គាល់អតិថិជន: លេខពាក្យស្នើសុំ ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
  • ចំនួនទឹកប្រាក់: ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់
  • លេខទូរស័ព្ទអតិថិជន: លេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជន
 • តាមរយៈវីង​ App សម្រាប់អតិថិជនមានគណនី វីង
  ជំហាន​ទី១ ចូលទៅកាន់វីង App
  ជំហាន​ទី២ ចុចយក ទូទាត់វិក្កយបត្រ
  ជំហាន​ទី៣ ជ្រើសរើសយក ឡាយហ្វ៍ អុីនសួរុិនស៍
  ជំហាន​ទី៤ ជ្រើសរើសយក ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ អុីនសួរុិនស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក
  ជំហាន​ទី៥
  បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
  ជំហាន​ទី៦ បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់
  ជំហាន​ទី៧ ចុចប៊ូតុង “Next”
  ជំហាន​ទី៨ វាយបញ្ចូលលេខសំងាត់អតិថិជន (PIN code) (សូមពិនិត្យព័ត៌មានឡើងវិញម្តងទៀតមុនពេលធ្វើការទូទាត់)

ចំណំា  – លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមាន ៩ ខ្ទង់។ ឧទាហរណ៍ ០០១០០០០០១

– លេខពាក្យស្នើសុំ ៨ ខ្ទង់ បុន្តែសូមលុបអក្សរ “AE” ឫ “BE” ប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើការទូរទាត់បុព្វលាភរ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារវីង។​
ឧទាហរណ៍ AE300001 វាយបញ្ចូលតែលេខ 300001​ ប៉ុណ្ណោះ, or BE200001 វាយបញ្ចូលតែលេខ 200001 ប៉ុណ្ណោះ។

ទូទាត់តាមទ្រូម៉ាន់នី

 • តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី:
  • លេខកូដក្រុមហ៊ុន:២០១៩
  • លេខសម្កាល់អតិថិជន: លេខពាក្យស្នើសុំ ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
  • ចំនួនទឹកប្រាក់: ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់
  • លេខទូរស័ព្ទអតិថិជន: លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអតិថិជន
 • តាមរយៈទ្រូម៉ាន់នី App សម្រាប់អតិថិជនមានគណនី ទ្រូម៉ាន់នី
  ជំហាន​ទី១ ចូលទៅកាន់ទ្រូម៉ាន់នី App
  ជំហាន​ទី២ ចុចយក “Bill Payment”
  ជំហាន​ទី៣ ជ្រើសរើសយក “Insurance”
  ជំហាន​ទី៤ ជ្រើសរើសយក “Dai-ichi Life Insurance”
  ជំហាន​ទី៥
  បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
  ជំហាន​ទី៦ បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់
  ជំហាន​ទី៧ ចុចប៊ូតុង “Next”
  ជំហាន​ទី៨ វាយបញ្ចូលលេខសំងាត់អតិថិជន(សូមពិនិត្យព័ត៌មានឡើងវិញម្តងទៀតមុនពេលធ្វើការទូទាត់)

បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមធនាគារវឌ្ឈនៈ

 • ឈ្មោះគណនី៖ Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC. (DLKH)
 • លេខគណនី៖ 05002500033633
 • លេខពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រង​ ឫ​ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
 • ចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមធនាគារ អេប៊ីអេ

 • ឈ្មោះគណនី៖ Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC. (DLKH)
 • លេខគណនី៖ 000720474
 • លេខពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រង​ ឫ​ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
 • ចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង