ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍

សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ២០២១

ធានាអនាគតគ្រួសាររបស់លោកអ្នកប្រឆាំងនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃនេះ
ទទួលបានការការពារពី ដាយ អុិឈិ ឡាយហ្វ៍ ឥឡូវនេះនឹងទទួលបានកាដូជាទីស្រឡាញ់។

ប្រូម៉ូសិនកាដូពិសេស

តុក្កតារូបដំរី ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានាសរុបនៃគម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ

>$20,000

ដបទឹករូបដំរី ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានាសរុបនៃគម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ

$15,000 - $19,999

អាវភ្លៀង ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានាសរុបនៃគម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ

$10,000 - $14,999

អាវយឺតរូបដំរី ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានាសរុបនៃគម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ

$7,500 - $9,999

កាបូប ប៊ិច និងបន្តោងសោររូបដំរី ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានាសរុបនៃគម្រោងថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ

$5,000 - $7,499

លក្ខខណ្ឌ៖
  • សម្រាប់តែអតិថិជនចាស់តែប៉ុណ្ណោះ
  • កាដូនេះផ្តល់ជូនដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
  • ការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021
  • កាដូផ្តល់ជូនរហូតដល់អស់ពីស្តុក
  • កាដូផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេលចន្លោះពី 7 ទៅ 10 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
  • អតិថិជនចាស់ត្រូវទិញថែម គម្រោងការថែទាំនៅក្នុងគ្រួសារ
  • អតិថិជនម្នាក់ទទួលបានការផ្តល់ជូននេះតែម្តងប៉ុណ្ណោះ
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត